ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μητροπούλου Πέρσα, Phd Student

Πληροφορική & Τηλεματική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

   

H Περσεφόνη Μητροπούλου είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Πληροφοριακά Συστήματα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα της πληροφορικής ως προγραμματίστρια και καθηγήτρια πληροφορικής και για αρκετό καιρό ως επιστημονικός συνεργάτης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου εργάστηκε ως μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών για το έργο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Από το 2015 είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στον τομέα των τεχνοοικονομικών και της διαχείρισης του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) χρησιμοποιώντας μία System-of- Systems (SoS) προσέγγιση. Συμμετέχει σε μια σειρά από έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων σχετικά με την μοντελοποίηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων, την ανάπτυξη λογισμικού και τον καθορισμό των απαιτήσεων των χρηστών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η τεχνοοικονομική ανάλυση, η διάχυση, η αποδοχή και η διαχείριση του υπολογιστικού νέφους και των μελλοντικών τεχνολογιών, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις τους στην αγορά υψηλής τεχνολογίας.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375