ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Χαζτηθανάσης Γεώργιος, PhD Candidate

Πληροφορική & Τηλεματική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

   

O Γεώργιος Χατζηθανάσης είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» και κατεύθυνση τα «Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων». Τόσο στην πτυχιακή του εργασία όσο και στη διπλωματική διατριβή ασχολήθηκε με την τεχνοοικονομική αποτίμηση πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η θέληση του να εμπλακεί με την οικονομική πλευρά της τεχνολογίας και το ερευνητικό του ενδιαφέρον για την τεχνοοικονομική μελέτη και αποτίμηση αυτής, τον ώθησαν να συνεχίσει την έρευνα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Στις 18 Νοεμβρίου του 2016 η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής τον ενέκρινε ως υποψήφιο διδάκτορα.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375